Webové stránky se mohou dělit na několik způsobů:

  1. Podle účelu: Tyto stránky se dělí na informační, e-commerce, blogy, sociální sítě, atd.
  2. Podle formátu: Tyto stránky se dělí na statické a dynamické. Statické stránky jsou stránky, které jsou předem napsány a zobrazují se stejně pro každého uživatele. Dynamické stránky se mění v závislosti na interakci uživatele nebo na základě dat, která jsou na stránce zobrazena.
  3. Podle rozsahu: Tyto stránky se dělí na malé, střední a velké. Malé stránky jsou jednoduché stránky s málo obsahem, střední stránky jsou stránky s větším množstvím obsahu a funkcí, zatímco velké stránky jsou rozsáhlé webové aplikace s mnoha funkcemi a obsahem.
  4. Podle způsobu vytvoření: Tyto stránky se dělí na ručně kódované a automaticky generované. Ručně kódované stránky jsou vytvořené ručně pomocí jazyků jako HTML, CSS a JavaScript, zatímco automaticky generované stránky jsou vytvořené pomocí nástrojů jako je WordPress nebo Wix.
  5. Podle způsobu přístupu: Tyto stránky se dělí na veřejné a privátní, veřejné stránky jsou přístupné pro kohokoliv kdo má internet přístup, zatímco privátní stránky jsou přístupné pouze pro registrované uživatele.