Grafika Světového skautského Jamboree 2023

Díky předchozímu projektu mi byla nabídnuta pozice v hlavním organizačním týmu, tzv. CMT, s přípravou výjezdu českého kontingentu na celosvětové skautské setkání v roli grafika. S nadšením jsem tuto nabídku přijal.

Mým prvním úkolem byla příprava loga, což bylo celkem komplikované, protože jsem neměl žádné širší zadání od týmu. Od pořadatelů akce jsem dostal pouze tvar loga, který vypadal jako stan, později jsem zjistil, že se jedná o typickou Korejskou střechu. Na základě vzoru loga akce jsem vytvořil naše logo, které představuje pohled na Českou republiku a český skauting.

Hned poté byla potřeba připravit provizorní grafiku pro sociální sítě, abychom mohli spustit nábor členů kontingentu.

O dobrý měsíc později jsem začal tvořit grafický manuál, který je nadstavbou pro český skautský grafický styl. Specifikuje použité fonty, barvy, symboly a loga. Kromě již zmíněného loga jsme potřebovali i zjednodušenou verzi vhodnou pro sociální sítě, takže jsem vytvořil malé logo, které je součástí manuálu.

Symboly jsem postupně rozšiřoval o různé folklorní motivy, které se staly naším hlavním tématem. Tyto symboly sloužily jako ukázka naší kultury pro účastníky z ostatních států světa.

Snad největším a nejdelším úkolem byla příprava merchandise. Chtěli jsme nabídnout širokou škálu produktů, takže finalní počet dosáhl kolem 30. Pro každý z nich jsem vytvořil vlastní folklorní ornament a připravil tisková data.

Logo mělo zadání, že se musí vměstnat do předdefinovaného tvaru korejské střechy. Do loga jsem přidal českou architekturu a typické stany ve kterých skauti v Česku stanují a to jak posedové stany, tak i tepee.

Grafiku jsem rozšířil o více folklorní tématiku, kterou jsou chtěl zdůraznit zejména tradice české kultury.

  • V rámci tohoto projektu jsem tvořil propagaci pro sociální sítě.
  • V roce 2022 proběhlo 5 velkých setkání a nespočet malých, kde se účastníci a organizátoři scházeli. Pro tyto setkání jsem tvořil navigační systémy, jmenovky a prezentace.
  • Pro účastníky jsme připravili eshop s více než 30 produkty. Zde jsou nějaké příklady, které jsem všechny navrhl.
  • Pro prezentaci na místě jsem vytvořil rollupovou prezentaci.