Vytvořil jsem dřevěnou výzdobu, navigační systém, harmonogramy jednotlivých dnů a mnoho dalších informačních cedulí.

Fotostěna

Identifikační badge pro jednotlivé typy účastníků 

Během akce jsem zajišťoval všechnu potřebnou grafiku, například program na velkoformátovou obrazovku.