Struktura webových stránek by měla být jasná, logická a intuitivní pro uživatele. Navigační menu by mělo být umístěno na viditelném místě, jako je horní nebo levý okraj stránky, a mělo by obsahovat odkazy na hlavní sekce stránky.

  1. Hlavní stránka: Hlavní stránka by měla obsahovat úvodní informace o stránce a měla by být snadno dostupná z navigace.
  2. O nás: Tato sekce by měla obsahovat informace o společnosti nebo osobě, která stránku vytvořila, včetně historie, poslání a kontaktních údajů.
  3. Produkty nebo služby: Tato sekce by měla obsahovat informace o produktech nebo službách, které společnost nabízí, včetně popisů, cen a možností objednání.
  4. Aktuality: Tato sekce by měla obsahovat aktuální informace o společnosti, včetně novinek, akcí a událostí.
  5. Kontakt: Tato sekce by měla obsahovat kontaktní informace, jako je telefonní číslo, e-mailová adresa a formul